Cultuur & Maatschappij

De paus in België

Vijf dagen lang – van 16 mei tot 21 mei 1985 – was paus Johannes-Paulus II op staatsbezoek in België. Hij bezocht Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen, Beauraing, Namen, Leuven en Louvain-la-Neuve. De komst van de populaire paus bracht enorm veel volk op de been, de veiligheidsmaatregelen waren van een nooit geziene orde. In totaal zagen meer dan een half miljoen landgenoten het hoofd van de rooms-katholieke kerk.

Het eerste bezoek van de paus aan ons land was zondermeer een overrompelend succes, maar tegelijk vergde het een grote organisatorische inspanning wat veiligheid betreft. Johannes-Paulus II was op 13 mei 1981 neergeschoten door de 23-jarige Turk Mehmet Ali Ağca  op het plein voor de Sint-Pietersbasiliek in Rome.  In 1979, 1980 en 1982 waren andere persoonlijke aanslagen op het nippertje verijdeld. Bovendien had de paus dagen tevoren een kille bijna vijandige ontvangst gekregen in Nederland, waar er bij rellen in Utrecht zelfs 17 gewonden waren gevallen. Voor het bezoek aan ons land werd dan ook niets aan het toeval overgelaten.

Johannes Paulus II was de eerste paus die veelvuldig de wereld introk. In totaal zou hij meer dan honderd staatsbezoeken afleggen en bezocht hij 129 landen. Het kussen van de grond bij zijn aankomst was zijn handelsmerk. Dat deed hij ook toen hij op donderdag 16 mei 1985 landde op de militaire luchtmachtbasis van Melsbroek. En nadien, in de andere Belgische steden waar hij per helikopter of wagen toekwam.

Johannes-Paulus II had een drukke agenda tijdens zijn Belgisch bezoek. Op vrijdag 17 mei 1985, een zeer zonnige en zomerse dag, werd hij ontvangen op de Grote Markt in Antwerpen. Nadien, volgde een kort bezinningsmoment aan de Menenpoort in Ieper, met aansluitend een vredesceremonie op de Grote Markt. Later die dag volgde een openlucht-misviering op het voormalig vliegveld van Sint-Denijs-Westrem (grosso modo het terrein waar vandaag Flanders Expo is gesitueerd), ongetwijfeld een van de hoogtepunten van het vijfdaagse bezoek. Minstens 150.000 gelovigen volgden deze eucharistieviering, die werd voorafgegaan door een groots spektakel. Tijdens de dienst kregen de vormelingen een prominente plaats, een mooi voorbeeld van Johannes-Paulus’ preoccupatie met de jeugd. Geel en wit, de pauselijke kleuren waren overal aanwezig net zoals de zonnebloem, het embleem van het Gentse bezoek.

Ludo Collin, kanselier en bisschoppelijk gedelegeerde aan het Bisdom Gent, alsook medeorganisator van het hoge bezoek, bezorgde ons zijn persoonlijk fotoalbum. Hieronder vindt u een selectie.

[fsg_gallery id=”4″]