Cultuur & Maatschappij

Rapport TIJD VOOR 80

De looptermijn van TIJD VOOR 80 is officieel voorbij, maar deze website blijft bestaan, inclusief het 80’s dashboard. Alle content die via #tijdvoor80 of de sociale mediakanalen hier helemaal rechtsboven wordt geüpload, zal dus blijven verzameld worden op het dashboard. In deze 80ste blogpost kunt u het rapport van het project raadplegen. De resultaten van het proefproject worden er gekoppeld aan de twee hoofddoelstellingen: online en digitaal verzamelen van content, gecombineerd met het stimuleren en creëren van online interactie via sociale media.

Voor een periode van 9 maanden (midden juli 2013 tot midden april 2014) voerde het Huis van Alijn in opdracht van het departement Cultuur Jeugd Sport en Media van de Vlaamse overheid een proefproject crowdsourcing uit: TIJD VOOR 80. Het project ging na hoe musea via sociale media aan digitale collectievorming kunnen doen. Het Huis van Alijn opteerde voor een thematische insteek, met als centraal thema ‘de jaren 1980’.

Het hoofdaccent van het project was het online gebeuren. Hiervoor werd deze aparte website ontwikkeld. De site werd een verzamelpunt, een platform waarop bestaande en nieuwe content via diverse sociale media toestroomde op een digitaal 80’s dashboard. Het publiek of de crowd leverde content, terwijl het museum de instroom naar het dashboard activeerde via sociale media en online tools, interactie stimuleerde en zorgde voor inhoudelijke verdieping (onder meer via deze blog).

Een eerste eindpunt van het proefproject was het opzetten van een jaren 80-kamer, een ruimtelijke presentatie in de permanente museumopstelling van het Huis van Alijn, met integratie van het online proces. De feestelijke opening van deze kamer vond plaats tijdens de Gentse Museumnacht op 28 november 2013.

Het uitgebreid rapport van TIJD VOOR 80 kunt u hier in pdf lezen en hieronder als Calaméo-presentatie:

In het rapport worden de resultaten van het proefproject gekoppeld aan de twee hoofddoelstellingen: online en digitaal verzamelen van content, gecombineerd met het stimuleren en creëren van online interactie via sociale media. Na een cijfermatig overzicht van de resultaten volgt een overzicht van de ervaringen. Vervolgens wordt de museumkamer als een van de concrete resultaten toegelicht en ten slotte wordt de blog als duurzaam resultaat en inhoudelijke verdieping voorgesteld. Aansluitend volgen enkele lessen voor de toekomst, zowel algemene als per sociaal mediakanaal.

Het rapport besluit dat de vooropgestelde doelstellingen werden bereikt, hoewel de verwachtingen hoger lagen en de return van het publiek eerder beperkt bleef. Crowdsourcing in Vlaanderen vanuit de culturele erfgoedsector heeft voldoende draagvlak, maar het gebruik van sociale media is nog niet genoeg ingeburgerd, met als enige relatieve uitzondering Facebook. De verhoopte resultaten bleven uit, maar de kwaliteit van de instroom maakte veel goed. Door de inhoudelijke verdieping met een blog en de totstandkoming van de jaren 80-kamer, heeft het project bovendien enkele duurzame resultaten opgeleverd. Gespecialiseerde kennis en nieuwe informatie over het decennium werd verzameld en gevoelig uitgebreid in Studio Alijn. Deze inhoudelijke expertise is er voortaan raadpleegbaar voor de brede erfgoedgemeenschap. Ook de verschillende waardevolle lessen voor de toekomst zijn een belangrijke einduitkomst.

Crowdsourcingsprojecten zoals TIJD VOOR 80 kunnen dus wel degelijk een verrijking betekenen voor de brede culturele erfgoedsector.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *