Cultuur & Maatschappij

Deltawerken

Dag op dag 27 jaar geleden, op 4 oktober 1986, werd de Oosterscheldekering door koningin Beatrix feestelijk geopend. Het was de eerste grote afrondingsfase van het gigantische Deltaplan uit 1953.


In de nacht van 30 januari op 1 februari 1953 zorgde een uitzonderlijke stormvloed bij springtij voor een ramp van ongeziene orde. Dijken braken door en het zeewater stroomde Zuidwest-Nederland binnen. De watersnoodramp kost ruim 1800 mensen het leven. Meteen werd een Deltaplan opgesteldom uit te stippelen welke maatregelen nodig waren om een dergelijke catastrofe in de toekomst te voorkomen. De uitvoering van het Deltaplan, de zogeheten Deltawerken, zou decennia in beslag nemen. De Deltawerken moesten resulteren in een uitgebreid verdedigingssysteem tegen hoogwater, in het bijzonder voor de provincies Zeeland, zuidelijk Zuid-Holland en Noord-Brabant. In een notendop kwam het erop neer om de Nederlandse kustlijn met ongeveer 700 kilometer te verkorten door het aanleggen van gesloten en doorlaatbare dammen tussen Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Op die manier werden enkele zeearmen afgesloten en moesten andere dijken enkel nog verhoogd en verstevigd worden. Een enorme opdracht voor de Nederlandse waterbouwers die jarenlang de strijd met de natuur aangingen. Geen natie ter wereld deed het hen voor. Het Deltaplan werd in verschillende fases uitgevoerd, met als eerste groot hoogtepunt de opening van de Oosterscheldekering.

Naast de keringen en dammen, werden er de afgelopen vijftig jaar ook andere bouwprojecten gerealiseerd, onder andere de Zeelandbrug (1964) en de Westerscheldetunnel (2003). Sinds 1985 werden er eveneens natuurontwikkelingsprojecten opgezet, zoals het voormalige werkeiland Neeltje Jans waar stranden, duinen en vogeleilanden zijn ontstaan of werden aangelegd en waar je een heus Deltapark kan bezoeken.

De Deltawerken vrijwaren een groot deel van Nederland voor nog meer onheil, maar tegelijk stellen ze onze Noorderburen voor nieuwe uitdagingen.  De zeespiegel zal blijven stijgen en het grondpeil blijven dalen (niet alleen door geologische processen, maar ook door het veelvuldig afvoeren van grond in de keringen), de waterkeringen zullen dus meer en meer moeten worden gesloten. Met andere woorden, de slotfase van de Deltawerken is nog niet in zicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *