Cultuur & Maatschappij

Flanders Technology

In 1983 vond de eerste editie plaats van de tweejaarlijkse technologiebeurs Flanders Technology. Het initiatief ging uit van wat toen nog de Vlaamse Executieve heette, de uitvoerende macht die we sinds 1993 kennen als de Vlaamse regering. Doel was de Vlamingen bewust te maken van het groot potentieel van de derde industriële revolutie en Vlaanderen op de technologische kaart te zetten.

De populaire beurs kwam er onder impuls van Gaston Geens, de eerste Voorzitter of zoals we hem nu zouden noemen ‘minister-president’ van de in 1981 opgestarte Vlaamse Executieve. In 1983 was ons land herstellende van een zware recessie. De sociaal-economische nood was bijzonder hoog. Traditioneel sterke sectoren zoals de staalnijverheid, de textiel en confectie hadden het zwaar te verduren en de werkloosheidcijfers bleven maar stijgen. De prille Vlaamse regering probeerde hier met enkele gerichte acties en ondanks schaarse middelen verandering in te brengen. Flanders Technology was een facet van de zogeheten DIRV-actie of Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen. De bedoeling van dit actieplan was niet alleen Vlaanderen te positioneren als een hoogtechnologische regio, maar ook de Vlaamse bevolking en het bedrijfswezen te sensibiliseren voor nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap. De DIRV stelde 3 basistechnologieën centraal (micro-electronica, biotechnologie en nieuwe materialen) en onderscheidde 8 toepassingsdomeinen, de zogenaamde F.T.I.-sectoren: telecommunicatie, burotica, robotica, lucht- en ruimtevaart, alternatieve energie, medische apparatuur, agro-industrie en engineering. Door technologie in te burgeren kon er een vernieuwde (en innoverende) industrie op gang komen die op haar beurt werkgelegenheid zou creëren in toekomstgerichte sectoren. Dat was het masterplan. Naast de organisatie van Flanders Technology bestond dit actieprogramma  onder andere uit de oprichting van studie- en onderzoekscentra zoals het wereldvermaarde IMEC en de start van chipfabriek Mietec in Oudenaarde (momenteel ON Semiconductor). Een andere bekende uitloper van het programma is Technopolis in Mechelen, beheerd door de vzw F.T.I. die vanaf 1988 de gelijknamige technologiebeurs organiseerde en tot op vandaag op vraag van de Vlaamse overheid wetenschap populariseert (onder andere met de Vlaamse Wetenschapsweek) . De eerste twee edities, in 1983 en 1985, van wat toen nog Flanders Technology heette, zonder de ‘International’ dus, vonden plaats in de Floralieënhal en klokten af op meer dan 100.000 bezoekers elk. Al snel werd  duidelijk dat Gent dringend behoefte had aan een grotere en modernere beursinfrastructuur. De technologiebeurs verhuisde voor de derde editie van 1987 dan ook naar het speciaal voor de gelegenheid, op de terreinen van het pas gesloten vliegveld Sint-Denijs-Westrem opgetrokken gebouwencomplex Flanders Expo. Bij de officiële opening in mei 1987 stond de beurs vanaf dan bekend als Flanders Technology International. Flanders Technology was een belangrijk gebeuren voor de stad Gent. Het logo van de drukbezochte beurs, een menselijke hand die een robothand drukt, prijkt tot ergernis van velen en meer dan 30 jaar na de eerste editie nog steeds op de toeristische borden langs de E40 en E17 bij het binnenrijden van de regio Gent.De laatste Flanders Technology International werd georganiseerd in 1999. De destijds veelbesproken technologieën hadden aanvankelijk verwondering opgeroepen, maar waren vlak voor de eeuwwisseling reeds volop ingeburgerd. Technologie werd een vast onderdeel van ons dagelijks leven en had onze samenleving onomkeerbaar en onherkenbaar veranderd. De doelstellingen van Flanders Technology International waren ruimschoots bereikt.

Beelden: Beeldbank Universiteitsbibliotheek Gent

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *